Daxton's Park - Poppin' Fresh Daxton.

Service för kunder

Att ha en bra kundservice är verkligen ett måste för företag. Kunden ska alltid känna att han eller hon kan få den hjälp dom behöver med en produkt eller en tjänst. Det är ju självklart att en kund ska kunna kontakta någon på företaget om det skulle uppstå et problem med varan eller tjänsten och få hjälp. Annars så kan det sluta med att man får en kund som inte är nöjd och det ryktet kan sedan spridas. Och det vill man verkligen inte att det ska hända eftersom att det är dåligt för företaget.