Daxton's Park - Poppin' Fresh Daxton.

Eldstad

När man har en öppen spis eller någon annan eldstad i huset som man använder och eldar i så har man naturligtvis en bra kontakt med sotaren. Det kan gälla att man behöver nya skorstenshuvar eller så vill man ha en kontroll av själva skorstenen eller skorstenarna om man har två eller flera. Sotaren gör även tätnings provningar och om man gör någon om installation av en spis eller någon annan eldstad, så måste han eller hon göra en besiktning. Man vill ju vara säker när man eldar så att inte brand uppstår så att säga